Ingemar Sandström

Ordförande

Jan Erik Gran

Kassör / Föreståndare

Kent Thunberg

Sekreterare

Åsa Boberg

Viceordförande

Åke Fahlén

Ledamot

Karin Häggström

Ledamot

Jesper Ledström

Ledamot

Joanna Hansson

Suppleant

Björn Forsberg

Suppleant

Pierre Huisman

Suppleant

Patrik Häggström

Suppleant

Elina Hansson

Suppleant