Folkets Hus i Rundvik är en mötesplats för alla.  Att vara medlem i Folkets Hus ger dig möjlighet att påverka hur vi skall använda Folkets Hus i Rundvik på bästa sätt. Bli medlem och stöd våran förening.


Medlemsavgiften betalas in på BG 763-2375, märk "medlemsavgift + namn"

Enskild medlem: 250 kr / årlig medlemsavgift